beslaglagt af tyskerne!

Da tyskerne i foråret 1944 begyndte anlægget af Tirstrup Flyveplads, betød det, at et halvt hundrede familier blev fordrevet fra hus og hjem i og omkring Stabrand. Jeg har talt med flere af efterkommerne af de fordrevne – og enkelte, der er gamle nok til selv at huske, da tyskerne tog deres barndomshjem. Læs her:

Lokalhistorie