Følle Mølle, Kaløs gamle vandmølle

Følle Mølle var Kaløs gamle vandmølle og hørte under Kalø indtil begyndelsen af 1990´erne. Se underafsnit!

Lokalhistorie