Feldballe kirke

Feldballe kirke er Møllerups gamle godskirke og stammer fra 1200-tallet. Kirken kan lige som Møllerup forbindes med den fredløs-dømte Marsk Stig fra 1200-tallet. Læs her:  FELDBALLE KIRKE, artikel, Syddj.portalen

Lokalhistorie