Djurslands skove. Mindesten over plantningssagens forkæmpere

I dag er det sydlige Djursland for en stor del skovdækket, det gælder i hvert fald stort set strækningen mellem Kolind og Mols – Ebeltoft. Men sådan har det ikke altid været. For godt hundrede år siden var samme strækning bar, alene med hede og moser. Det var Dalgas og plantningssagen, der fik de magre jorder tilplantet. Læs om plantningssagens forkæmpere og de mindesten, der blev sat over dem, her:   Djurslands skove. Mindesten over plantningssagens forkæmpere.

Lokalhistorie