Niels Neergaard, MF for Ebeltoftkredsen og statsminister

Niels Neergaard var statsminister 1908-09 og 1920-24. Han repræsenterede Ebeltoftkredsen i folketinget i en menneskealder.   Ebeltofts statsminister. Niels Neergaard

Lokalhistorie