Vejene omkring Rønde under general Ryes march 1849

Hvordan var vejene omkring Rønde sommeren 1849, hvor general Rye passerede med sine tropper på vej til udskibning fra Helgenæs? Kort sagt: de var elendige! Ironisk nok var det netop året før Treårskrigen brød ud vedtaget at bygge den nye Aarhus-Grenaa landevej, den nuværende hovedgade gennem Rønde, men den blev først realiseret i 1855, altså efter krigen. Generalens ingeniørtropper havde en større opgave med at gøre vejene passable for Ryes 7000 mand og 1500 heste, læs her:  Vejene omkr Rønde 1849

Lokalhistorie