Byvandring i Thorsager 6: Thorsgade syd

Vi forlader Nørregade og drejer mod syd ad Thorsgade. Læs om historien bag husene og andet, vi passerer undervejs, her:  Thorsager byvandring 6.THORSGADE SYD

Lokalhistorie