Kalø: bygninger

Til Kalø gods hører rigtig mange bygninger, nogle tilbage til begyndelsen af 1700-tallet (hovedbygning, Karlslade), andre bygget af arkitekt Hack Kampmann omkring år 1900, for nu at nævne de to mest oplagte “klynger” af bygninger. Læs underafsnittene om de enkelte bygninger!

Lokalhistorie