Besættelsen. Flyvergrave i Syddjurs

Der findes en del grave over allierede flyvere, der faldt ned over Djursland eller i havet ud for Djursland i besættelsens sidste måneder. Nogle af flyverne er identificerede, andre ikke… (Besættelsen på Syddjurs, flyvergrave) klar

Lokalhistorie