Bregnet kirke. Arne Haugen Sørensens udsmykning

2006 gennemgik Bregnet kirke en grundig restaurering og fik altertavle, prædikestol m. m. udsmykket af kunstneren Arne Haugen Sørensen. Derved blev skabt en smuk helhed…  Bregnet kirke, Arne Haugen Sørensens udsmykning

Lokalhistorie