Jernhatten

Jernhatten er en knude af hårdt materiale på Djurslands østkyst lige over for øen Hjelm.  Stedet har en særpræget plantevækst på grund af den særlige jordbund og den sydvendte skråning. Læs om Jernhatten her: Jernhatten

Lokalhistorie