ROSTVED GRAVPLADS

I forbindelse med anlægget af omfartsvejen omkring Rostved opdagede man en gravplads fra jernalderen, med nogle spektakulære stenkredse og en rigt udstyret kvindegrav. Der er offentlig adgang til gravpladsen og opsat informationstavler og anlagt stier til stedet.

Lokalhistorie