Dalgas på Djursland

Dalgas var ofte på Djursland. Han boede i Århus og havde specielt efter at jernbanen kom til i 1877 gode muligheder for at komme til diverse agitationsmøder. Man sagde, at han aldrig forlod et møde uden at der var dannet en plantningsforening, så han sikrede sig endnu en tilplantning i det på det tidspunkt skovfattige Djursland.  Læs mere her:  Dalgas på Djursland

Lokalhistorie