Oldtidshøjen og Martens` Lystanlæg i Taastrup Granskov

Dybt inde i Taastrup Granskov, der ligger på en tidligere flyvesands-klit, finder vi dels en usædvanlig flot og velbevaret oldtidshøj, dels et særpræget lystanlæg, som kgl. sandflugtskommissær Martens anlagde til minde om sin indsats for at bekæmpe flyvesandet. Området med høj og lystanlæg har været anvendt som egnens festplads langt op i 1930´erne. Læs mere her:  Martens lystanlæg og oldtidshøj

Lokalhistorie