Knebelbro

Knebelbro, stationsbyen uden station – til gengæld med dampskibssejlads fra 1874 til op i 1930´erne, læs om den her:  VFH, Knebelbro

Lokalhistorie