Forfatterskab

FORFATTERSKAB M.M.
BØGER:
Den kolde krigs oprindelse, problemer og synspunkter, GMT 1980 (sammen med Harald
Berentzen)
Afghanistan-krisen, baggrund og perspektiver. Munksgaard 1980 (sammen med Harald Berentzen)
Finland mellem Øst og Vest, Gyldendal 1980
Fire finske knuder, forholdet mellem Finland og Rusland/Sovjetunionen efter 1917, Si-Mi Tryk
1982
Folk og Liv på Røndeegnen, bind 1-12, 1979-1996 (diverse medforfattere)
Thorsager Brugsforening 100 år, Thorsager Brugsforening 2004
Molslandet, højdepunkter og seværdigheder, Boggalleriet 2005
Folk og Liv 2010, Boggalleriet 2010 (redaktion og medforfatter)
Folk og Liv 2011, Boggalleriet 2011 (redaktion og medforfatter)
Grenaa Gymnasium 1961-2011, Grenaa Gymnasium (medforfatter)
Borgmester Aksel H. Hansen og Grenaa 1946-1976, Socialdemokratiet Grenaa 2011
Folk og Liv 2012, Boggalleriet 2012 (redaktion og medforfatter)
Kalø. Slottet og godset i 700 år. Boggalleriet 2013
Folk og Liv 2014. Boggalleriet 2014 (redaktion og medforfatter)
Møllerup. Fra marsk Stig til i dag. Boggalleriet 2015
Skærsø. Fra middelalder til nutid. Boggalleriet 2016
UDEN FOR FORLAGSNUMMER:
Rønde Kommune 25 år, Rønde Kommune 1995
Rønde By 150 år, Rønde Kommune 2005
Kejlstrups historie, eget fototryk 1998
Følles historie, Rønde Kommune 2004
Byvandring i Thorsager, Lokalhistorisk Forening 2004
Bjødstrups historie, Syddjurs Kommune 2007
ARTIKLER I TIDSSKRIFTER M.M.
Mellempartiet. Et studium i partihistorie og partiorganisation med særligt henblik på perioden 1866-
1870 (i Historie, ny rk, bd. 9, hft. 3, 1971)
Afghanistan mellem stormagterne (sammen med Harald Berentzen, i Kontakt nr. 6, 1986/87)
To lokalsamfund i Norden: Ringe (Danmark) og Kimito (Finland) (i Lokalsamfund i Norden,
Tradition, omstilling, fremtid, Foreningen Norden 1988)
En egn og dens mejerier, om Røndeegnens mejerier (i Historisk Aarbog fra Randers Amt 1982)
Missionsfolk og missionshuse på Røndeegnen (i Historisk Aarbog fra Randers Amt 1991)
Sandflugt og Martens´ lystanlæg på Djursland (i Historisk Aarbog fra Randers Amt 1994)
De åndelige brydninger på Djursland (i Østjysk Hjemstavn 1996)
Kalø-udsigten, og billeder af den (i Østjysk Hjemstavn 2000)
Hvad udad tabes, må indad vindes. Om plantningssagen og historien bag naturområderne ved
Taastrup-Feldballe, Ebeltoft m.m. samt på Mols (i Østjysk Hjemstavn 2006)
Klædedragtens udvikling blandt unge (i Den store rorgænger går fra borde, festskrift til Johs.
Hoffmeyer, Grenaa Gymnasium 1977)
Indvandrede fynboers betydning for den åndelige og politiske udvikling på Djursland – især Grenaa
og Rønde (i Festskrift til Erling, Grenaa Gymnasium 1995)
Fra vækkelse til oplysning (i ”I hjerterne begynder… Rønde Højskole 100 år, 1997)
På højskole – for 50 år siden og i dag (samme sted)
Tegl på Røndeegnen (i Åben Vand, et kunstprojekt af Per Kirkeby, Boggalleriet 2000)
Jernbanen, der aldrig kom (i På sporet af Djurslands jernbaner, Djurslands Jernbanemuseum 2005)
”Møllerup. Fra Marsk Stig til i dag”, i Aarhus Stifts Historiske Samfunds Årbog 2016
OVERSAT:
Sammen med Aila Öhman: Matti Klinge: Et blik på Finlands historie, Si-Mi Tryk 1977
REDIGERET:
Sammen med Erik Bjørn Olsen: Grenaa Gymnasium, 25 år på heden, 1986
REDIGERET OG UDGIVET PÅ EGET FORLAG, SI-MI TRYK:
Knud Bødker: Hej, spil op! Jyske spillemænd og melodier, 1978 (sammen med Carsten Bregenhøj)
O. Thygesen: Herregaardsliv på Kalø i et halvt Aarhundrede, 1983

-som pdf:    Forfatterskab

Lokalhistorie