Bjødstrups historie 3: Gårdene

3. kapitel af Bjødstrups historie omhandler de forskellige gårde, matrikel-nr for matrikel-nr,  og også de gårde, der blev udstykket fra    en af de oprindelige 16 gårde i landsbyen  Bjødstrups historie 3. Gårdene

Lokalhistorie