Bjødstrups historie 5. Erindringer

Kapitlet indeholder erindringer af Rigmor Jensen, købmand Jensens datter, samt af Henny Degn, der arbejdede på mejeriet i dets sidste 15 år, fra 1956 til 1971. Derefter følger nogle af de karakteristiske børnerim om landsbyens beboere, samt tre billeder af personer fra Bjødstrup.  Bjødstrups historie 5. Erindringer

Lokalhistorie