Plantningssagen og lærer Yde, Ebdrup

En af plantningssagens forkæmpere var lærer C. C. Yde i Ebdrup, der som formand for Kolind Landboforening tog initiativ til tilplantning af 40 ha dårlig jord syd for Kolind – et minde herom er Ydesminde Plantage og Ydesmindevej. Læs om den foretagsomme lærer og hans indsats for plantningssagen her:   Yde, lærer i Ebdrup

Lokalhistorie