Møllerup, tre nedslag i historien

Læs her om tre markante perioder i Møllerups historie: Marsk Stig i 1200-tallet, Elisabeth Rosenkrantz i 1600-tallet og Carl familien fra 1920 til i dag:  Møllerup. Tre nedslag i Møllerups historie

Lokalhistorie