Kejlstrups historie 5. Efter 1900

Kejlstrups historie er beskrevet i fem kapitler, hvoraf dette omhandler perioden efter 1900 – en periode, der førte øget bosætning med sig, samtidig med at landsbyen måtte give afkald på skole, købmand, bager m. m.   KEJLSTRUP 5. FRA 1900 TIL I DAG

De foregående kapitler omhandlede oprindelsen, de tolv gårde, de ældste huse, samt perioden 1850-1900.

Lokalhistorie