Flyvestation Tirstrup / Aarhus Airport

Efter befrielsen blev der både militær og civil flyvning fra Tirstrup flyveplads. Den militære del, Flyvestation Tirstrup, blev nedlagt 1998, mens den civile del fungerer endnu under navnet Aarhus Airport. Læs her:  Ti Flpl III-IV, foreløbig, notater

Lokalhistorie