Bertel Clausen: Købmandsliv i Feldballe, billeder

Bertel Clausen har skrevet om sit købmandsliv i Feldballe i en artikel i “Folk og Liv 2011”. Billeder til artiklen kan ses her:  Bertel Clausen. Uddeler og købmand i Feldballe

Lokalhistorie