Følle Mølles historie

Følle Mølle er Kaløs gamle vandmølle. Artiklen fortæller møllens historie fra middelalderen til i dag.  FØLLE MØLLES HISTORIE

Lokalhistorie