FELDBALLE: “STIG I BRUGSEN”

Den nuværende Feldballe Købmandsgård blev grundlagt som Brugsforening i 1915 og var brugsforening til 1991. Brugsens velmagtsdage var i 1950´erne og 60´erne, og netop i denne periode var Stig Rasmussen, uddelerens søn, barn og ung på stedet. Derfor kan han fortælle om købmandsgårdens tid som “blandet landhandel”, hvor alt – simpelt hen alt! – kunne fås i Brugsen! Læs her!

Lokalhistorie