Feldballe kirke II

2015 skrev jeg teksten til en ny brochure om Feldballe kirke, med fotos af Anne Steen. Teksten til brochuren kan læses her:  FELDBALLE KIRKE, BROCHURE til kirken

Lokalhistorie