Hornslet Ting- og arresthus

Det nuværende bibliotek og lokalhistorie i Hornslet er oprindelig bygget som ting- og arresthus og herredsfogedbolig af den kendte arkitekt Hack Kampmann i 1910. Huset er nu smukt restaureret med respekt for Hack Kampmanns bygning, se her:  Hornslet Ting- og arresthus, nu bibliotek og egnsarkiv

Lokalhistorie