Følle. Stenkisterne på den gamle Aarhus-Grenaa landevej

Da der på tegnebrættet blev oprettet et hovedlandevejssystem som et led i reformarbejdet sidst i 1700-tallet, var det allervigtigste første skridt at gøre det muligt at komme tørskoet over de mange vandløb, som vejene passerede. Derfor blev der bygget solide stenbroer, såkaldte stenkister, over vandløbene. En af dem er bevaret ved den gamle Følle vandmølle.  Følle. Stenkisterne på den gamle landevej

Lokalhistorie