Thorsager: tørve- og briketproduktion

Især i krigsårene og den følgende snes år produceredes der uanede mængder af tørv og fra 1950´erne også briketter i de store eng- og moseområder omkring Thorsager. Artiklen ledsages af rigtig mange billeder. Dele af artiklen blev offentliggjort i Folk og Liv 2016.  Thorsager, tørve- og briketfabrikation, tekst og billeder

Lokalhistorie