Følle Bund

Følle Bund hørte oprindeligt under Kalø, men blev udstykket til forskellige husmænd i området efter konfiskationen af Kalø i 1945. Men for nogle år siden blev “bunden” købt af staten, Naturstyrelsen, der gennemførte et naturgenopretningsprojekt, så området, som Kalø havde grøftet og inddæmmet, blev genetableret som strandeng – med et rigt fugleliv til følge, læs beretningen om stedet og processen her:  Følle Bund

Lokalhistorie