Bregnet kirke, bygningshistorien

Hvornår blev Bregnet kirke bygget – og af hvem? Og hvad er der sket med bygningen siden den erstattede en tidligere romansk kirke sidst i 1400-tallet?   Bregnet kirkes bygningshistorie

Lokalhistorie