Forpagter på Følle Mølle, billeder

Menica Nielsen og hendes mand var forpagterpar på Følle Mølle fra 1937 til 1945. Hun har skrevet om forpagtertiden i “Folk og Liv 2011”. Se billederne fra artiklen her:  Menica Nielsen, erindringer, billeder

Lokalhistorie